Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš je združením 9 obcí v okrese mesta Kežmarok v južnej časti severného Spiša a juhozápadnej časti Prešovského kraja. Nachádza sa v čarokrásnom prírodnom prostredí s bohatým kultúrnym a najmä historickým potenciálom, v údolí rieky Poprad, medzi Tatranským národným parkom, Národným parkom Slovenský raj a Chráneným vtáčím územím Levočské vrchy. Panoráma Vysokých Tatier, bohatá história, špecifická tradičná gastronómia a danosti jednotlivých obcí robia toto územie jedinečným. Okolité kráľovské mestá Levoča a Kežmarok, TANAP a neďaleký Spišský hrad sú taktiež silnou stránkou tohto územia.

Ubytovanie na súkromí, penzióny alebo hotely, reštaurácie, kaviarne a termálne kúpalisko poskytujú širokú ponuku kvalitných služieb pre návštevníkov územia. Táto webová stránka Vám poskytne prehľadné informácie o možnostiach ubytovania a stravovania, zaujímavostiach, pamiatkach a podujatiach na území a Vy si tak jednoducho môžete naplánovať DOVOLENKU NA SPIŠI.